Goýberiliş №7 (15.02.2020 ý.)

15-08-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   DOSTLUGYŇ NYŞANY Birleşen Arap Emirlikleri ajaýyp şowhunly dabaralaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Ýurduň iň iri emirligi bolan Abu-Dabiniň meşhur seýilgähi Umm Al Emaratda adaty bolmadyk rekordlaryň biri goýuldy.  Maglumatlara görä, parahatçylyk, ynanyşmak, dost- .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.