Goýberiliş №9 (29.02.2020 ý.)

15-08-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   ARZYLY KÖKELER Ginnesiň rekordlar kitabynda meşhur aýdymçylaryň, artistleriň yzygiderli orun alýandygyny hemmämiz bilýändiris. Şeýle-de bu kitapda dürli harytlara, galyberse-de, azyk önümlerine hem duş gelmek bolýar. Dünýäniň meşhur “Oreo” kökeleri hem bu kitapda a .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.