Goýberiliş №10 (07.03.2020 ý.)

15-08-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   USSAT ÝÜZÜJI Russiýa Federasiýasynyň Perm ülkesiniň 135-nji orta mekdebiniň mugallymy Aleksandr Kulýapin Ginnesiň rekordlar kitabyna girmegi başardy. Berilýän maglumatlara görä, mugallym ýowuz şertlerde suwda ýüzmegiň muşdagy bolup durýar. Ýüzüji şeýle görnüşli gur .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.