Goýberiliş №11 (14.03.2020 ý.)

15-08-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   GITARALY ÝARYŞ Gitara dünýäde giň ýaýran saz gurallarynyň biri bolsa gerek. Bu saz guralynda dünýäniň görnükli aýdymçylarydyr sazandalary özleriniň nusgawy eserlerini döredip, adamzada miras goýup gidipdirler. Gitaranyň meşhurlygyny ýene-de bir görkeziji — her ýyl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.