Goýberiliş №13 (28.03.2020 ý.)

15-08-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   BEREKETLI   JANDAR Sygyrlar — öý hojalygynda giňden ýaýran jandarlaryň biri bolup, olar hojalygy dolandyrmaga berýän uly kömegi bilen bellidir. Şeýle hem bu jandarlar mylaýym häsiýeti bilen tapawutlanýar. Çagalar hem sygyrlar bilen oýnamagy halaýan bolsalar gerek. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.