Goýberiliş №14 (04.04.2020 ý.)

15-08-20

Ginnesiň rekordlar kitabyndan   USSAT ARTIST Dünýäniň meşhur artistleriniň biri bolan Dweýn Jonson 2000-nji ýylda başlanan kino karýerasyndan bäri birnäçe gezek Ginnesiň rekordlar kitabyna girmegi başarandyr. Dünýäniň meşhur artistleriniň biri hasaplanylýan 47 ýaşly Jonson “Gyzyl duýduryş” filmin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.