«Türkmenistan» awiakompaniýasy içerki howa gatnawlarynyň täze tertibini mälim etdi

15-05-22

2022-nji ýylyň 5-nji maýyndan «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň guraýan içerki howa gatnawlarynyň tertibi täzelener. Bu barada «Turkmenportal» habarlar portalyna howa gatnawlaryny guraýan edara habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibine Daşoguz — Türkmenbaşy — Daşoguz, Daşoguz — Mary — Daşoguz hem- .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.