Kerkiden Türkmenbaşy şäherine guraljak uçar gatnawlarynyň awiapetekleriniň bahasy belli boldy

20-05-22

Uçar gatnawlaryny «Türkmenistan» awiakompaniýasy amala aşyrar. Uçuşlar her hepdäniň duşenbe güni, ýagny hepdede bir gezek ýerine ýetiriler. «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň resmi web saýtynda, 30-njy maýda ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilýän uçar gatnawynyň awiapetekleriniň satuwy satuwy ýola go .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.