Kazanyň halkara howa menzili Türkmenistana uçuşlaryň tertibini mälim etdi

25-05-22

Kazanyň halkara howa menzili resmi web saýtynda Türkmenistana guraljak uçar gatnawlaryň tertibini çap etdi. Uçuşlar 2022-nji ýylyň 1-nji iýunyndan başlar. Kazan — Türkmenabat ugry boýunça uçar gatnawynda «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçarlary çarşenbe güni 1A terminalyndan uçar. T5 738 uçar g .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.