Aşgabatda ilkinji gezek «Go Viral 2022» innowasion festiwaly geçiriler

20-06-22

Türkmenistanyň media, işewürlik, medeniýet hem-de tehnologiýa pudaklarynda iş alyp barýan hünärmenler we bilermenler «Go Viral 2022» innowasion festiwalyna gatnaşmaga çagyrylýar. Bu çäre 2-nji iýulda «Ýyldyz» myhmanhanasynda bolar. «Go Viral 2022» — bu media, işewürlik, medeniýet hem-de tehnologi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.