RŽD Russiýa-Gazagystan-Türkmenistan-Eýran-Hindistan ugry boýunça demirýol konteýner hyzmatyny ýola goýdy

06-07-22

Russiýanyň döwlet demirýollary holdingi “RŽD” AGPJ-niň golçur kompaniýasy bolan “RŽD Logistika” Russiýanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Eýranyň we Hindistanyň ulag infrastrukturasyny ulanyp, Demirgazyk-Günorta geçelgesiniň gündogar şahasy arkaly Russiýadan Hindistana konteýner otlularyny daşap baş .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.