Tä­ze gat­na­şyk­la­ra ba­dal­ga

03-08-22

Mä­lim bol­şy ýa­ly, hä­zir­ki dö­wür­de ga­dy­my ýö­rel­ge­le­ri di­kelt­mek, baý mil­li mi­ra­sy aýaw­ly sak­la­mak, ola­ry yl­my esas­da öw­ren­mek we giňden wa­gyz et­mek Türk­me­nis­ta­nyň döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Hä­zir­ki dö­wür­de Türk­me­nis­tan .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.