Hindistanda Merkezi Aziýa bilen aragatnaşyga bagyşlanan Çabahar güni geçirildi

04-08-22

Hindistanyň Portlar, deňiz daşama we suw ýollary ministrligi ýekşenbe güni Mumbaýda Merkezi Aziýa ýurtlaryna baglaşýan Halkara Demirgazyk-Günorta ulag geçelgesiniň (HDGUG) bir bölegi bolan “Çabahar” portuna bagyşlanan Çabahar gününi geçirdi. Bu barada ministrligiň metbugat beýanatynda habar berildi. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.