TÜRKMEN KARATEÇILERINIŇ HALKARA ÜSTÜNLIGI

18-09-22

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň toýuna barýan günlerimizde türkmenistanly türgenler halkara ýaryşlardaky üstünlikleri, medaldyr kuboklary bilen sport muşdaklaryny begendirýärler. Türkmenistanly karateçiler Çehiýanyň Pardubise şäherinde şotokan karate boýunça geçirilen 12-nji dünýä çempionatynda 102 me .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.