Türkmenistan Gazagystandaky «Digital Bridge» halkara forumyna gatnaşar

23-09-22

Türkmenistan Gazagystanyň paýtagtynda geçiriljek «Digital Bridge» halkara tehnologiýalar forumyna gatnaşar. Bu barada Gazagystanyň resmi internet neşirleri habar berýär. 28-29-njy sentýabrda geçiriljek bu tehnologiýalar forumynyň esasy temasy «Merkezi Ýewraziýa — tehnologiýalaryň täze platformasy .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.