GELIN-GYZLAR HAKDA GOŞGULAR

15-08-20

                         ENE Kalplary mähirli, gujagy ýazdyr, Gül gujagyňa dolup gireýin ýene, Size näçe tagzym etsegem azdyr, Mukaddes Käbäge deňelýän ene.   Enelerden doýup bolmaýar gana, Şirin hüwdüleri siňipdur jana, Dünýä inip gözün açandan çaga, Ene bilen ösüp gelýär kemala.   “Ene .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.