Domodedowo howa menzili Moskwadan Türkmenbaşy şäherine täzelenen uçuş tertibini neşir etdi

23-11-22

Häzirki wagtda Russiýa bilen Türkmenistan iki awiakompaniýanyň göni uçuşlary bilen baglanyşýar. Domodedowo halkara howa menziliniň (RF) resmi web sahypasynda Türkmenistana uçuşlaryň täzelenen tertibi neşir edildi. «Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat (ASB) — Moskwa (DME) — Türkmenbaşy (KRW) ugr .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.