Goýberiliş №17 (25.04.2020 ý.)

15-08-20

Saglyk burçy   Lipoma çişleri Lipoma adatça deriniň astynda ýerleşýän, ornaşan ýerini üýtgetmeýän, “süýşmeýän”, 1,5-2 sm ululykly tegelek düwün görnüşli maýyşgak çişdir. Ýöne has uly lipomalar hem duş gelip, olaryň daşky görnüşi, ýumşak-gatylygy düzümine bagly bolup durýar. Düzüminde birleşdiriji .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.