Almaty — Aşgabat uçuşlary üçin petekleri nireden satyn almalydygy belli boldy

24-03-23

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 28-nji martdan Aşgabatdan Almaty şäherine (Gazagystan) we yzyna yzygiderli uçuşlary gaýtadan ýola goýýar. Uçuşlar Aşgabat (ASB) — Almaty (ALA) — Aşgabat (ASB) ugry boýunça hepdede iki sapar sişenbe we penşenbe günlerinde amala aşyrylar. Türkmenistana awiopetekler .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.