Russiýa bilen Ýewraziýa ýurtlary Demirgazyk-Günorta halkara ulag geçelgesini ösdürmegi meýilleşdirýär

26-05-23

Russiýanyň Premýer-ministriniň orunbasary Marat Husnulliniň “Russiýa — Yslam dünýäsi: Kazan Forum — 2023” XIV halkara ykdysady forumynda eden çykyşy, 2023-nji ýylyň 18-nji maýy (Surat: Russiýanyň hökümediniň metbugat gullugy) Russiýa bilen Ýewraziýa ýurtlary Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçe .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.