''Toyota" täze "Camry 2024" ulagyny tanyşdyrdy

17-11-23

Täze "Toyota Camry 2024" nesliniň ilkinji ulagy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda çarşenbe güni görkezildi. Täze görnüşli ulag gürrüňsiz gibrid hereketlendirijili düzümde sarp edijilere ýetiriler. Bu barada "Toyota" kompaniýasynyň metbugat gullugy habar berdi.  Kompaniýa öňki tigirleri (168 kWt) ýa .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.