Türkmenistan, Gazagystan, Russiýa hem-de Eýran Demirgazyk — Günorta geçelgesi boýunça ýol kartasyny işläp düzdiler

17-11-23

Gazagystan Respublikasy Russiýa, Eýran hem-de Türkmenistan bilen bilelikde Demirgazyk – Günorta halkara transport geçelgesini (HTG) ösdürmek üçin ýol kartasyny düzdi. Munuň 2027-nji ýyla çenli HTG-niň kuwwatlylygyny 15 million tanna çenli artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini Gazagystanyň Premýer-mini .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.