Goýberiliş №22 (30.05.2020 ý.)

15-08-20

SPORT   Tälimçileriň sanawy “Squawka” portaly tälimçileriň arasynda özboluşly sanaw düzdi. Sanawda esasy görkeziji hökmünde tälimçileriň Çempionlar ligasyndaky görkezijileri peýdalanyldy. Sanawyň birinji ornuny “Real Madrid” bilen üç gezek kubok gazanmagy başaran fransuz hünärmeni Zinedin Zidan .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.