E

15-08-20

  Edaranyň hususy serişdeleri — edaranyň dolandyryş hereketeriniň gymmaty, hususy serişdeleri. Bellik. Edaranyň hususy serişdelerine şu aşakdakylar degişlidir: — maglumat (gulluk, dolandyryş, anyklaýyş, işewürlik) serişdeleri hem-de durmuş bilen bagly (öndürme, saklaýyş, gaýtadan işleýiş, tabşyrm .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.