“Demirýollary” AGPJ halkara tender yglan edýär

11-02-24

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti KTA-19 kysymly dizel hereketlendirijileri üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça №DÝ/AGPJ-038 belgili açyk halkara tender yglan edýär: Bäsleşige gatnaşmak üçin: bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy we bank r .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.