Taksi hyzmatlarynyň bahasy arzanladyldy

12-02-24

2024-nji ýylyň 5-nji fewralyndan başlap, «Ynamly taksi» mobil goşundysy arkaly taksi çagyrylanda, Aşgabat şäherinde syýahatyň iň pes bahasy 15 manada çenli arzanladyldy. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentligi habar berýär. 6:00-dan 14:00-a çenli: Taksi çagyrmagyň bahasy 7 manat 1 kilomet .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.