Türkmenbaşy halkara deňiz porty «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesiniň sanly sanawyna giriziler

12-02-24

Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň infrastrukturasy baradaky maglumatlar «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesi üçin ulag-logistika merkezleriniň sanly sanawyna giriziler. «Türkmenistan: Altyn asyr» tarapyndan berlen habarda aýdylyşy ýaly, sanawy döretmek karary GDA-nyň ýanwar aýynyň ahyrynd .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.