Gazagystanda demir ýol infrastrukturasy boýunça milli operator dörediler

20-02-24

Senator Ýewgeniý Bolgertiň pikiriçe, «Gazagystan demir ýollarynyň» (GDÝ) gurluşynda milli infrastruktura operatoryny döretmek ýa-da aýyrmak meselesi yzygiderli yza süýşürilýär. Ýolbaşçynyň şeýle mazmundaky sözlerini «inbusiness.kz» köpçülige ýetirýär. «Häzirki wagtda infrastrukturany ösdürmek üçi .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.