Goýberiliş №24 (13.06.2020 ý.)

15-08-20

SPORT   Ronaldonyň nobatdaky rekordy “Ýuwentus” toparynyň iň meşhur hüjümçisi Kriştiano Ronaldo futbolçylaryň arasynda ilkinji bolup 1 milliard amerikan dollaryny gazanmagy başaran türgen bolmagy başardy. Ol 650 million amerikan dollary çykyş eden toparlaryndan gazanypdyr. Girdejisiniň galan böle .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.