NVIDIA 6G ulgamynda barlaglar üçin “bulut” platforma bilen tanyşdyrdy

20-03-24

Grafiki prosessorlary we çipdäki ulgamlary işläp taýýarlaýjy NVIDIA kompaniýasy mobil aragatnaşygyň altynjy nesli bolan 6G ulgamynda barlaglar üçin “bulut” platformasyny işläp taýýarlady. 6G Research Cloud platformasy radio elýeterlilik torlarynyň (RAN) ulgamynda emele intellekti ornaşdyrmak üçin .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.