Pakistan-Türkmenistan: üstaşyr söwda ylalaşygyna gol çekilmegi meýilleşdirilýär

03-04-24

Türkmenistanyň Pakistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Atajan Möwlamow 2024-nji ýylyň 1-nji aprelinde Aiwan-e-Sadr köşgünde Pakistanyň Prezidenti Asif Ali Zardari bilen duşuşdy. Söhbetdeşligiň barşynda Pakistanyň Prezidenti iki ýurduň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da ösdürm .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.