«Turkish Airlines» Türkiýeden Günorta Amerika ýurtlaryna uçuşyň şertlerini güýçlendirýär

08-04-24

Türkiýäniň baş awiakompaniýasy bolan «Turkish Airlines» Wenesuela, Meksika, Kolumbiýa, Kuba we Braziliýa uçýan ýolagçylar üçin pasport-wiza talaplaryndan başga-da, goşmaça şertler girizýär. Bu barada «TRT Haber» habar berýär. Bu karar Türkiýeden gelýän ýolagçylary ýokarda agzalan ýurtlara goýberm .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.