Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylagynyň gowşurylmagy MYNASYBETLI GUTLAG

15-08-20

  GARAŞSYZ,  HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ  PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWA Mertebesi belent Prezidentimiz! Biz Sizi Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan guwandyryjy hem-de şatlykly waka bilen, ýagny Size Halkara welosipedçiler birleşiginiň iň ýokary sylag .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.