Gazagystan Türkmenistanyň üsti bilen Owganystana uzaýan alternatiw ugur döretmegi meýilleşdirýär

10-06-24

Gazagystan haryt dolanyşygyny 1 million ABŞ dollaryndan 3 million ABŞ dollyna çenli artdyrmak üçin Türkmenistanyň üsti bilen Owganystana uzaýan alternatiw ugry döretmegi meýilleşdirýär diýip, Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary Serik Žumangarin mälim etdi. Bu barada “Interfaks-Gazagystan” ag .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.