Ýaponiýada internetiň tizligi boýunça täze dünýä rekordy goýuldy

03-07-24

Ýaponiýanyň Milli habar beriş we aragatnaşyk tehnologiýalary institutynyň alymlary işewürlik taýdan elýeterli optiki süýümi ulanmak arkaly maglumatlary ibermek boýunça dünýä rekordyny goýdular. Ol sekuntda 402 terabaýt bolup, Beýik Britaniýada giň zolakly internetiň ortaça tizliginden 5 million esse .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.