Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

10-07-24

Türkiýe Respublikasynyň ýerli inženerleri tarapyndan işlenip taýýarlanan “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy ABŞ-nyň Florida şäherindäki Kanaweral kosmodromyndan kosmos giňişligine uçuryldy. Türk emeli hemrasynyň älem giňişligine uçurylmagy mynasybetli guralan dabara Türkiýäniň ulag we infrastruktur .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.