Goýberiliş №26 (27.06.2020 ý.)

15-08-20

SPORT   Transfere garaşylýar “Barselona” toparynyň ýarymgoragçysy Artur “Ýuwentusa» geçmäge taýynlyk görýär. Bar bolan habarlara görä, turinliler 23 ýaşly braziliýaly türgene ýyllyk girdejisi 5,2 million ýewro bolan şertnama teklip etdiler. Häzirki wagtda türgen “Barselonada” 2 million ýewrodan h .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.