Ä

15-08-20

  Ädim (protokol) [step (of a protocol), protocol action] — çürt-kesik hereketleriň gutarmagy, bir tapgyryň (sikliň) dowamynda ulanyjynyň hereketleriniň gutarmagy. Meselem: käbir hyzmatlaryň hasaplamalarynyň hasabyny çykarmak, açaryň sertifikatynyň dogrulygyny barlamak, tötänleýin sanlaryň hasaplan .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.