Goýberiliş №28 (11.07.2020 ý.)

15-08-20

SPORT   Täze çempion saýlandy Angliýanyň “Liwerpul” topary Premýer liganyň çempionlyk täjini geýip, milli liganyň baş baýragyna 30-njy gezek eýe boldy. “Enfild” stadionyny gurşap alan şagalaň ýarygijä çenli dowam etdi. “Liwerpulyň” çempionlygy “Mançester Siti” toparynyň “Çelsiden” 2:1 utulyp, iki .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.