Goýberiliş №29 (18.07.2020 ý.)

15-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä Ägirt duz käni Dürli tebigy gözelliklere baý Latyn Amerikasynyň ýene-de  bir ajaýyp ýeri Salar de Uýuni — dünýäniň iň uly duz käni bolup, bu täsin ýer 10 000 km2 araçäkde ýerleşýär. Günorta-günbatar Boliwiýanyň Daniel Kampos welaýatynda ýerleşýän bu täsin ýer deňiz derej .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.