Goýberiliş №29 (18.07.2020 ý.)

15-08-20

SPORT   «Nýukasl-yň» müşderileri köpelýär Angliýanyň “Nýukasl Ýunaýted” futbol toparynyň Amerikan milliarderi tarapyndan satyn alynmagy ahmal. Eger Saud arabystanly futbol telekeçileri bilen ylalaşyk başa barmasa, topara amerikaly telekeçi Genri Maurisiň ýolbaşçylyk etmegi mümkin. Ýakyn gündogarl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.