Goýberiliş №31 (30.07.2020 ý.)

15-08-20

Sport   Romariodan öňe geçdi «Ýuwentusyň” hüjümçisi Kriştianu Ronaldo ýaňy-ýakynda bolan Italiýanyň “Seriýa A” çempionatynda “Sampdoriýa” garşy duşuşykda tapawutlandy. Amala aşyrylmadyk penalta garamazdan, indi Ronaldanyň karýerasynda geçirilen pökgüleriň gollaryň sany 735-e ýetdi. Bu görkeziji b .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.