Goýberiliş №32 (08.08.2020 ý.)

18-08-20

Saglyk burçy   Peýdaly iýmitler Kokos. Bu ösümlik agajynyň boýy 20 metre çenli beýiklikde ösýär. Ol Tailandda, Şri-Lankada, Kolumbiýada ösdürilip ýetişdirilýär. Kokos agajy 90-100 ýyla çenli ýaşaýar we 7 ýyldan soň hasyl berip başlaýar. Ol düzüminde adam bedeninde aňsat siňýän ýaglary özünde sakl .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.