Goýberiliş №32 (08.08.2020 ý.)

18-08-20

Sport   Ýaş futbolçylar köpeler Lissabonyň “Sporting” toparynyň goragçysy Nuno Mendeşiň Madridiň “Realyna” geçmegi mümkin. Bar bolan maglumatlara görä, madridliler 18 ýaşly portugal futbolçy 45 mln ýewro tölemäge taýýar. Futbolçynyň “Sporting” bilen şertnamasy 2025-nji ýyla çenli dowam etmelidi. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl
Bash surat - 2022.jpg
HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW:

– Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk.