Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Bulary bilmek gyzyklydyr   Täze Zelandiýanyň «Woodlyn Park» myhmanhanalar toplumy täsin dynç alşyň ajaýyp ýerleriniň biridir. Bu ýerde hobbitiň öýjagazynda we wintažly demirýol wagonynda gijäni geçirip bolýar. Emma myhmanhananyň esasy merjeni — «The Plane Hosteldir». Bu ýerde bir gije-gündiz gal .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.