Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Danalardan dürdäneler   Adam bolmak — öz şahsy jogapkärçiligiňi duýmakdyr. Antuan Egzýuperi *   *   * Pikirleriňde adalatly bolmak bilen hereketleriňde adalatly bolmak deň däldir. Frensis K.Uşinskiý *   *   * Terbiýe bermekde adam tebigatyny kämilleşdirmegiň syry jemlenendir. Immanuel Kant .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.