Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Dünýä täzelikleri   Uzak garaşylýan telefon “Xiomi” kompaniýasynyň akylly telefon bazarynda uly meşhurlyk gazanandygyny ählimiz bilýän bolsak gerek. Munuň esasy sebäbi kärhananyň inženerleriniň täze oýlap tapmalar ugrunda köp zähmet çekýänligindedir. 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda patende tabşyry .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.