Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Giňdir dünýä, geňdir dünýä   Angkor-Wat şäheri                             Dünýäniň ýene-de bir täsin ýerleriniň biri Kamboja döwletinde ýerleşýän “Angkor-Wat» ybadathanalar harabaçylygydyr. Şäher adyny gadymy khumerleriň “Nokor-wat” diýen sözünden alyp, “Paýtagt ybadathanasy” diýmegi aňladýar. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.