Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Haýwanat we ösümlikler dünýäsiniň täsinlikleri   AMORFOFALLUS  GÜLLERI Dünýäniň täsin we owadan ösümlikleriniň arasynda «Amorfofallus» gülleri aýratyn bellärliklidir. Bu ösümlikler “Araceae” maşgalasyna degişli tropiki we subtropiki gülleriniň “Titan Arum» güller toparyndan bolup, olaryň beýiklig .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.