Goýberiliş №35 (08.29.2020 ý.)

31-08-20

Peýdaly maslahatlar   Erik kişdesi, kişmiş gyzgyn suwa ýuwulsa, düzümindäki gerekli witaminler ýitýär. Şonuň üçin olary sowuk suwda ýuwmaly. *   *   * Tomatly bankany açanyňyzdan soň ýüzi heňlemez ýaly, ilki ownuk duz sepmek maslahat berilýär. Soňra ösümlik ýagyndan bir nahar çemçesini guýmaly. .....

Habaryň dowamyny okamak üçin ulgama giriň ya-da abuna ýazylmagyňyzy haýyş edýäris

Abuna ýazyl

15-01.jpg
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW:

– Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde ýaşaýan ynsanlaryň ählisi her bir ädimde özi hakynda Döwletimiziň, hökümetimiziň, Prezidentiniň özüniň yzygiderli alada edýändigini duýup ýaşamalydyr.